Сектор за регистре и локалну самоуправу

pomocnik ministra marina drazic

Марина Дражић

помоћница министра

Сектор за регистре и локалну самоуправу обавља нормативне послове који се односе на систем матичних књига, вођење другостепеног управног поступка, давање мишљења о уставности и законитости општих аката градских, односно општинских управа које воде матичне књиге.

 

Сектор пружа међународну правну помоћи у прибављању јавних исправа и извештава о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора у процесу европских интеграција.

 

Сектор обавља и послове који се односе на међуопштинску и међународну сарадњу јединица локалне самоуправе, као и праћење стања у области рада и унапређења рада комуналне милиције.

 

Спроводи и активности на одржавању и унапређењу Регистра матичних књига, као јединствене електронске базе података о личним стањима грађана.

 

У пословима вођења јединственог бирачког списка обавља нормативне послове, вођење другостепеног управног поступка, прати и унапређује стање у тој области, обезбеђује усклађеност и тачност података, у складу са законом врши промене у бирачком списку.

 

У делокругу Сектора су и послови који се односе на успостављање и вођење Централног регистра становништва, као поуздане државне базе података која садржи тачне и ажурне податке о становништву Републике Србије у електронском облику.

 

Такође, обавља послове који се односе на политичко организовање, вођење Регистра политичких странака и првостепеног управног поступка по пријавама за упис, брисање и промену података у Регистру.

 

При томе,  Сектор обезбеђује техничку подршку, као и развој и унапређења информационих система и електронских база података које се воде у Министарству (Регистар матичних књига, Јединствени бирачки списак и Регистар политичких странака).

 

Сектор такође обавља послове који се односе на уређење система локалне самоуправе и територијалне аутономије, као и послове територијалне организације Републике Србије и управља реформом система локалне самоуправе.

 

Припрема прописе који уређују изборе за органе локалне самоуправе, непосредно изјашњавање грађана и врши надзор над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе.

 

Сектор прати стање у области локалне самоуправе и пружа подршку у циљу решавања секторских проблема јачања капацитета јединица локалне самоуправе и прати број запослених у јединицама локалне самоуправе.

 

Обавља послове у вези са коришћењем и расподелом средстава и наменских примања буџета Републике Србије за финансирање локалне самоуправе – програм развоја система локалне самоуправе.

 

Више о надлежностима Сектора за регистре и локалну самоуправу 

У склопу јавне расправе која се спроводи о Предлогу акционог плана за период од 2024. до 2025. године, за спровођење Програма за реформу система локалне самоуправе за период од 2021. до 2025. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе одржало је данас онлајн Округли сто.......

Оперативна група, која континуирано спроводи активности на решавању проблема правне невидљивости, одржала је јуче у Новом Пазару трећу по реду конференцију на тему важности уписа у матичну књигу рођених и поседовања личних докумената. Информативна кампања намењена је, пре свега, ромској заједници. Представници ромске заједнице добили......

На Регионалној конференцији о приступу документима и превенцији апатридије у Југоисточној Европи, одржаној јуче у Скопљу, учествовала је Делегација Републике Србије, коју су испред Министарства државне управе и локалне самоуправе чинили Марина Дражић, помоћник министра и Биљана Петковић, шеф Одсека за лични статус грађана. Као......

Министар државне управе и локалне самоуправе Александар Мартиновић, министар информисања и телекомуникација Михаило Јовановић и в.д. директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Милан Латиновић присуствовали су данас промоцији нове услуге на Порталу еУправа – Захтев за упис/промену података у Јединственом бирачком списку. Нова......

„Нови Акциони план Програма за реформу система локалне самоуправе у Србији допринеће стварању бољег амбијента за живот и рад људи и јачању капацитета градова и општина“, порука је са првог састанка Посебне радне групе за израду поменутог документа, који ће обухватити период од 2024. до......

На свечаности организованој у оквиру спровођења „Програма ЕУ Exchange 6“ недавно је у Београду додељена стручна помоћ за укупно 33 општине и града у Србији. „Програм ЕУ Exchange 6“ у непосредној је функцији реформе јавне управе на локалном нивоу, и примене прописа у области планског......

Бирчанинова 6, 11000 Београд

011/2685-344

 registri.lsamouprava@mduls.gov.rs

Skip to content