Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других органа

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следећи закључак:

– Закључак 05 број: 011-483/2021 од 20. јануара 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других органа.

Јавна расправа о наведеном нацрту закона, спроведена је од 21. јануара до  9. фебруара 2021. године.

Програм јавне расправе о Нацрту закона објављен је на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/obavestenja/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-dopunama-zakona-o-pecatu-drzavnih-i-drugih-organa/  и порталу е- управе, са позивом свим субјектима заинтересованим за питање примене квалификованог електронског печата у складу са Законом о печату државних и других органа, да дају примедбе, предлоге и сугестије ради унапређења текста Нацрта закона  на e-mail адресу: tatjana.cabak@mduls.gov.rs и irena.otasevic@mduls.gov.rs. или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

У току трајања јавне расправе није било достављених примедаба, предлога и сугестија на текст Нацрта закона.

У Београду, 18. фебруара 2021. године

•Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту закона о допунама Закона о печату државних и других органаSkip to content