ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са чланом 77. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18, 30/18 – др. закон и 47/18) и Закључком Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије 05 Број: 011-3900/2021 од 27. априла 2021. године, позива представнике државних органа, органа аутономне покрајине и органа јединица локалне самоуправе, представнике академске и стручне јавности и друга заинтересована лица, да се упознају са текстом Нацрта закона о Заштитнику грађана и да дају своје предлоге, примедбе и сугестије.

Јавна расправа о Нацрту закона о Заштитнику грађана спроводи се у периоду од 28. априла до 18. маја 2021. године.

Учесници у јавној расправи могу своје примедбе, предлоге и сугестије достављати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6, са назнаком: „Нацрт закона о Заштитнику грађана” или електронским путем на адресу: javnarasprava.zzg@mduls.gov.rs

По окончању поступка јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити и објавити извештај о одржаној јавној расправи на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и Порталу еУправе, у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе.

Преузмите:

Закључак Одбора за правни систем и државне органе Владе Републике Србије 05 Број: 011-3900/2021 од 27. априла 2021. године

Програм јавне расправе о тексту Нацрта закона о Заштитнику грађана

Нацрт закона о Заштитнику грађана

Образложење Нацрта закона о Заштитнику грађана

Образац за примедбе, предлоге и сугестије на Нацрт закона о Заштитнику грађанаSkip to content