JАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-810/2021-02 од 21. априла 2021. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2023. године Министарство у складу са организацијом рада и периoдичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2023. године.

 

Преузмите: Јавни позив

Преузмите: Пријаву  по јавном позиву

Преузмите: Рефернтна листа пословаSkip to content