Јавни позив за организације цивилног друштва за учешће у округлим столовима у оквиру јавнe расправe

Министарство државне управе и локалне самоуправе,[1] у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије позива заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да узму активно учешће у округлим столовима који ће се у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о Националној академији за стручно усавршавање у јавној управи, Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, одржати:

  • 8. маја 2017. године у Нишу, Хoтeл Tami Residence, сaлa Constantinus Palace, Дурмитoрскa (прилaз брoj 1), са почетком у 11.00 часова;
  • 10. маја 2017. године у Новом Саду, Мастер центар, Хајдук Вељкова 11, са почетком у 11.00 часова;
  • 12. маја 2017. године у Београду, Клуб нaрoдних пoслaникa, Toлстojeвa 2, са почетком у 10.00 часова.

Планирано је учешће до 20 представника организација цивилног друштва у сваком од округлих столова (један представник по организацији).

Учешће у округлим столовима остварује се према редоследу пријаве до максималног броја (20 по скупу), а предност имају представници организација цивилног друштва које делују у областима које су у вези са садржином закона који су предмет јавне расправе (реформа јавне управе, стручно усавршавање у јавној управи и сл.), што се доказује на основу извода из статута удружења или другог одговарајућег акта организације цивилног друштва.

Пријаву учешћа на консултативном састанку потребно је доставити најкасније до четвртка, 4. маја 2017. године, на е-адресу: danilo.rodic@civilnodrustvo.gov.rs.

Пријаве се подносе на обрасцу који је део овог позива.

Образац за предлагање представника ОЦД

Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa  који нису из места у ком се одржавају округли столови.

 


[1] Организација округлих столова подржана је у оквиру пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Саветом Европе и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.


Skip to content