ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ЗАКОНА О ИЗМЕНИ ЗАКОНА О ПЛАТАМА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива представнике органа државне управе, стручну јавност, као и све грађане  да се упознају са текстом Нацрта закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника, као и да дају своје коментаре.

Јавна расправа о Нацрту закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника спровешће се у периоду од 10. децембра до 29. децембра 2021. године.

Текст Нацрта закона биће постављен на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе, www.mduls.gov.rs и на порталу е-управе.

Учесници у јавној расправи могу своје предлоге, сугестије и коментаре доставити на електронску адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или писаним путем на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова бр. 6, са назнаком: „За јавну расправу о Нацрту закона о измени Закона о платама државних службеника и намештеника”.

По окончању поступка јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи.

Преузмите:Skip to content