Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује Извештај о спроведеној јавној расправи о тексту Нацрта закона о Заштитнику грађана и Нацрт закона о Заштитнику грађана са образложењем

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ТЕКСТУ НАЦРТА ЗАКОНА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА

На основу члана 41. став 3. Пословника Владе, Одбор за правни систем и државне органе је на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе донео Закључак којим је одређено спровођење јавне расправе о тексту Нацрта закона о Заштитнику грађана и утврђен Програм јавне расправе која се спроводила у периоду од 28. априла до 18. маја 2021. године.

Министарство државне управе и локалне самоуправе је пажљиво и детаљно анализирало све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи, на основу тога сачинило извештај о спроведној јавној расправи о тексту Нацрта закона о Заштитнику грађана и извршило измене и допуне у тексту Нацрта закона о Заштитнику грађана.

 

 Skip to content