Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavljuje Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o Zaštitniku građana i Nacrt zakona o Zaštitniku građana sa obrazloženjem

IZVEŠTAJ O SPROVEDENOJ JAVNOJ RASPRAVI O TEKSTU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITNIKU GRAĐANA

Na osnovu člana 41. stav 3. Poslovnika Vlade, Odbor za pravni sistem i državne organe je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doneo Zaključak kojim je određeno sprovođenje javne rasprave o tekstu Nacrta zakona o Zaštitniku građana i utvrđen Program javne rasprave koja se sprovodila u periodu od 28. aprila do 18. maja 2021. godine.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je pažljivo i detaljno analiziralo sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi, na osnovu toga sačinilo izveštaj o sprovednoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta zakona o Zaštitniku građana i izvršilo izmene i dopune u tekstu Nacrta zakona o Zaštitniku građana.