Министарство државне управе и локалне самоуправе упућује ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање коментара на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године

Партнерство за отворену управу (енгл. Open Government Parntership – OGP) је међународна иницијатива чија је сврха унапређење основних вредности и принципа отворене управе (попут учешћа у доношењу одлука, транспарентности и одговорности органа јавне власти, уз употребу иновација и технологија), кроз блиску сарадњу органа управе са грађанима, организацијама цивилног друштва, приватним сектором и осталом заинтересованом јавношћу. Формално покренута 2011. године од стране осам држава, ова иницијатива данас окупља 77 држава и 106 локалних заједница широм света. Израда и спровођење националних акционих планова у циљу унапређења стања у областима обухваћеним вредностима Партнерства кључна је обавеза која произлази из учешћа у овој иницијативи. Република Србија приступила је Партнерству за отворену управу 2012. године и од тада донела и имплементирала четири акциона плана.

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива заинтересовану јавност да у периоду од 1327. јануара 2023. године упути своје предлоге, коментаре и сугестије на Нацрт коначног извештаја – самопроцене о имплементацији Акционог плана за спровођење иницијативе Партнерство за отворену управу у Републици Србији за период 2020-2022. године и тиме допринесе квалитету текста овог документа.

Предлози, коментари и сугестије могу се доставити путем Обрасца за достављање коментара (преузети у наставку), који се попуњен доставља на имејл адресу: danilo.rodicc@mduls.gov.rs.

У наставку можете преузети:

Више информација у вези досадашњег учешћа Републике Србије у овој иницијативи можете видети ОВДЕ.Skip to content