Након обука за референте за вођење ЈБС, обуке и за матичаре

Министарство државне управе и локалне самоуправе у реализацији Закључка Владе 05 број: 013-9425/2019 од 26.септембра 2019. године, организује обуку матичара и заменика матичара.

Обука ће се одржати 17. октобра 2019. године, са почетком у  12 часова (регистрација од 11 часова), у Београду – Клуб народних  посланика, Толстојева 2.

Циљ обуке је уједначавање праксе и примене прописа у раду матичара, ради ажурирања других службених евиденција на основу података из матичних књига (Регистра матичних књига), пре свега Јединственог бирачког списка.

Сви заинтересовани се могу пријавити путем електронске поште: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs , најкасније до 15. октобра 2019. године.

Приликом пријаве, потребно је навести име и презиме, као и општинску односно градску управу испред које долазите.

 Skip to content