Nakon obuka za referente za vođenje JBS, obuke i za matičare

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u realizaciji Zaključka Vlade 05 broj: 013-9425/2019 od 26.septembra 2019. godine, organizuje obuku matičara i zamenika matičara.

Obuka će se održati 17. oktobra 2019. godine, sa početkom u  12 časova (registracija od 11 časova), u Beogradu – Klub narodnih  poslanika, Tolstojeva 2.

Cilj obuke je ujednačavanje prakse i primene propisa u radu matičara, radi ažuriranja drugih službenih evidencija na osnovu podataka iz matičnih knjiga (Registra matičnih knjiga), pre svega Jedinstvenog biračkog spiska.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem elektronske pošte: maticneknjigeiregistri@mduls.gov.rs , najkasnije do 15. oktobra 2019. godine.

Prilikom prijave, potrebno je navesti ime i prezime, kao i opštinsku odnosno gradsku upravu ispred koje dolazite.