НОВИ ПРИРУЧНИЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНИХ ИСПИТА

Настављајући добру праксу пружања подршке кандидатима у припреми за полагање државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, Министарство државне управе и локалне самоуправе израдило је и објавило нова издања

* Приручника за полагање државног стручног испита и

* Приручника за полагање посебног стручног испита за матичара.

Садржај приручника је систематизован у целине које одговарају испитним предметима које кандидати полажу у оквиру државног стручног испита и посебног стручног испита за матичара, а унапређен је у складу са новинама у нормативном оквиру.

Очекује се да ће иновирани приручници значајно допринети већој успешности кандидата у полагању испита.

Имајући у виду области које чине садржину ових приручника верујемо да ће и након полагања испита кандидати наћи њихову примену – у свом свакодневном раду.Skip to content