NOVI PRIRUČNICI ZA PRIPREMU POLAGANJA STRUČNIH ISPITA

Nastavljajući dobru praksu pružanja podrške kandidatima u pripremi za polaganje državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izradilo je i objavilo nova izdanja

* Priručnika za polaganje državnog stručnog ispita i

* Priručnika za polaganje posebnog stručnog ispita za matičara.

Sadržaj priručnika je sistematizovan u celine koje odgovaraju ispitnim predmetima koje kandidati polažu u okviru državnog stručnog ispita i posebnog stručnog ispita za matičara, a unapređen je u skladu sa novinama u normativnom okviru.

Očekuje se da će inovirani priručnici značajno doprineti većoj uspešnosti kandidata u polaganju ispita.

Imajući u vidu oblasti koje čine sadržinu ovih priručnika verujemo da će i nakon polaganja ispita kandidati naći njihovu primenu – u svom svakodnevnom radu.