Ново упутство за кориснике еЗУП-а

Обавештавамо вас да је Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило допуњену верзију (верзија 2) Упутства о примени Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које садржи инструкције у вези приступања и начина рада у информационом систему еЗУП. Допуна се односи на ситуације које могу настати када је поједини управни поступак изостављен приликом подоношења ЗПСЕ обрасца, као и наступи промена постојећих прописа којима се уређују поједини управни поступак, све услед великог броја управних поступака у којима је потребно уступити и прибавити податке о чињеница о којима се води службена евиденција, као и због учесталости, односно периодичности спровођења управних поступака.

Документ можете пронаћи на линкуSkip to content