Подршка запосленима у коришћењу е-ЗУП-а

Информациони систем еЗУП је софистициран алат за електронску размену података свих органа јавне управе, што је велики корак у аутоматизовању административних поступака и значајан искорак ка увођењу модерне електронске управе у Србији. На овај начин држава се окреће ка грађанима кроз бржи и ефикаснији рад органа управе, како на централном, тако и на локалном нивоу.

 

Како би се службеници што пре обучили за коришћење информационог система еЗУП и како би се унапредила имплементација еЗУП-а, Министарство државне управе и локалне самоуправе је организовало обуке за запослене у државним органима и локалним самоуправама и редовно прати примену Уредбе о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција, , као и податке у вези са коришћењем информационог система еЗУП.

 

У циљу пружања подршке корисницима информационог система еЗУП, Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је упутства и прилоге:

Упутства и прилози

Јединице локалне самоуправе - дописи и обрасци

У наставку можете преузети инструкције и моделе попуњених образаца Захтева за приступање службеној евиденцији. На основу овако попуњених образаца, органи надлежни за вођење службених евиденција одобриће вам трајни и непрекидни приступ службеним евиденцијама и биће вам омогућено коришћење апликације еЗУП на Порталу еУправа

 

Допис начелницима од 9.11.2017

 

ЈЛС-ЦРОСО образац ЗПСЕ

ЈЛС-МДУЛС образац ЗПСЕ

ЈЛС-МУП образац ЗПСЕ

ЈЛС-НСЗ образац ЗПСЕ

ЈЛС-ПИО образац ЗПСЕ

ЈЛС-ПУ образац ЗПСЕ

ЈЛС-Министарство Правде образац ЗПСЕ

Центри за социјални рад - дописи и обрасци

У наставку можете преузети инструкције и моделе попуњених образаца Захтева за приступање службеној евиденцији. На основу овако попуњених образаца, органи надлежни за вођење службених евиденција одобриће вам трајни и непрекидни приступ службеним евиденцијама и биће вам омогућено коришћење апликације еЗУП на Порталу еУправа

 

Инструкција ЦСЗ

 

МДУЛС образац ЗПСЕ

МУП образац ЗПСЕ

НСЗ образац ЗПСЕ

ПИО образац ЗПСЕ

ПУ образац ЗПСЕ

ЦРОСО образац ЗПСЕ

РГЗ образац ЗПСЕ