Оглашен позив за припрему програма обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе на тему права детета

UNICEF у Србији тражи квалификованог кандидата који би својом стручношћу и знањем подржао Министарство државне управе и локалне самоуправе у развијању програма обуке са неколико модула у области Права детета.

Програм се припрема са циљем пилотирања у најмање три јединице локалне самоуправе, а очекује се да ће бити инкорпориран у Секторски програм континуираног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе за  2020. годину.

Трајање овог пројекта је до 40 дана, у периоду од марта до јула 2019. године. Рок за подношење пријава је 13.  март 2019. године.

Заинтересовани кандидати могу наћи више информација и поднети своје пријаве путем линка https://www.unicef.org/about/employ/?job=520201Skip to content