Oglašen poziv za pripremu programa obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu prava deteta

UNICEF u Srbiji traži kvalifikovanog kandidata koji bi svojom stručnošću i znanjem podržao Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u razvijanju programa obuke sa nekoliko modula u oblasti Prava deteta.

Program se priprema sa ciljem pilotiranja u najmanje tri jedinice lokalne samouprave, a očekuje se da će biti inkorporiran u Sektorski program kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za  2020. godinu.

Trajanje ovog projekta je do 40 dana, u periodu od marta do jula 2019. godine. Rok za podnošenje prijava je 13.  mart 2019. godine.

Zainteresovani kandidati mogu naći više informacija i podneti svoje prijave putem linka https://www.unicef.org/about/employ/?job=520201