ПЛАНИРАНА РЕШЕЊА У ТЕКСТУ ПРЕДЛОГА УРЕДБЕ О БЛИЖИМ УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА, КАО И НАЧИНУ САРАДЊЕ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА У ВЕЗИ СА ПОСТУПАЊЕМ И ОБАВЉАЊЕМ ПОСЛОВА НА ЈЕДИНСТВЕНОМ УПРАВНОМ МЕСТУ

Након одржаног првог састанка Посебне радне групе која ради на припреми текста Предлога уредбе, Министарство овим путем објављује радну верзију текста Уредбе са планираним решењима и овим путем обавештава заинтересовану јавност да до 16. октобра 2023. године, доставе писане предлоге, сугестије, иницијативе или коментаре, на адресу електронске поште: dobrauprava@mduls.gov.rs или поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

 

Прилог: полазне основе

Прилог: формулар за коментаре

Информација о спроведеним консултацијамаSkip to content