ПОЧЕТАК ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О ПРЕДЛОГУ ПРОГРАМА ЗА РЕФОРМУ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ПЕРИОД 2021-2023. ГОДИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у поступку припреме документа јавне политике којим се уређује реформа система локалне самоуправе, спроводи јавну расправу о Предлогу програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Aкционим планом за период 2021-2023. године.

Јавна расправа о Предлогу програма одржаће се у периоду од 1. марта до 22. марта 2021. године.

Министарство позива представнике надлежних државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе, стручњаке у овој области, привредни и цивилни сектор, невладин сектор, академску заједницу, као и друге заинтересоване стране да узму учешће у јавној расправи и дају коментаре, сугестије и предлоге.

 

Током трајања јавне расправе, примедбе, предлози и сугестије могу се доставити Министарству државне управе и локалне самоуправе на имејл: jelena.tomasevic@mduls.gov.rs или поштом на адресу:  Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд – са напоменом на коверти: „Предлог програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији са Акционим планом за период 2021-2023. годинеˮ.

 

Поред коментара који буду упућени Министарству писаним путем, у оквиру јавне расправе, одржаће се два онлајн састанка, 10. марта и 17. марта 2021. године, оба са почетком у 12,00 часова. Молимо све заинтересоване учеснике да се пријаве на имејл адресу: jelena.tomasevic@mduls.gov.rs, најкасније два дана пре одржавања састанка (односно најкасније до 8. марта за састанак планиран 10. марта и најкасније до 15. марта за састанак планиран 17. марта), како бисмо благовремено доставили приступне податке.

 

Стална конференција градова и општина ће пружити подршку састанку који ће се одржати у среду, 17. марта 2021. године, а која подразумева информисање и позивање запослених и представника јединица локалне самоуправе да узму учешће у овој јавној расправи. Напомињемо да су оба састанка отворена за јавност и све заинтересоване стране.

 

По окончању поступка јавне расправе, Министарство државне управе и локалне самоуправе анализираће све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе, односно најкасније седам дана пре подношења Влади на разматрање и одлучивање, исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и на порталу Е-управа.

 

 

Процес припреме Предлога програма за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији и Акционог плана за спровођење овог програма, подржан је од стране пројеката „Подршка спровођењу Акционог плана Стратегије реформе јавне управе – реформа локалне самоуправе 2016-2019ˮ и „Локална самоуправа за 21. век” које спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике и Сталном конференцијом градова и општина, уз финансијску подршку Владе Швајцарске Конфедерације и пројекта „Институционална подршка СКГО- трећа фаза”, који спроводи Стална конференција градова и општина, уз финансијску подршку Владе Швајцарске Конфедерације. Ставови који су садржани у Предлогу програма и Акционом плану не подразумевају нужно ставове Владе Швајцарске Конфедерације.

 Skip to content