ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА за пакет подршке јединицама локалних самоуправа за унапређење у области укључивања грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу

Програм – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана (Програм) који финансира Швајцарска Влада у оквиру Пројеката „Општински економски развој у Источној Србији, фаза 3“, а спроводи се у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) расписује позив за подношење пријава за пакет подршке јединицама локалних самоуправа за унапређење у области укључивања грађана у процесу доношења одлука на локалном нивоу.

Циљ позива је јачање односа поверења и одговорности између локалних самоуправа и грађана кроз укључивање грађана у процесе одлучивања на локалном нивоу.

Право на учешће у позиву за подношење пријава имају све заинтересоване локалне самоуправе у Републици Србији, осим градова Београд, Нови Сад, Ниш и Крагујевац.

Документација и детаљна упутства за пријављивање објављени су на интернет страници МДУЛС http://www.mduls.gov.rs/, Сталне конференције градова и општина http://www.skgo.org/ и Програма „Одговорне локалне финансије и укључивање грађана: https://med.org.rs.

Пријаве се достављају у скенираној верзији електронским путем на следећу адресу: msp.paketi@mduls.gov.rs.

Рок за достављање пријава је 11. фебруар 2022. године до 17.00 часова.

У циљу упознавања са детаљима позива, 18. јануара 2022,  са почетком у 11.00 сати одржаће се информативна онлајн радионица „Представљање позива за подношење пријава за реализацију пакета подршке за 20 јединица локалне самоуправе  у Србији, за унапређење у области укључивања грађана у процесе доношења одлука на локалном нивоу“. Радионици можете приступити путем следећег ZOOM LINKA .

Након информативне онлајн радионице, представљање позива обавиће се и директно, кроз укупно пет регионалних радионица у периоду од 19. до 28. јануара 2022. године. Позив за учешће на регионалној радионици (са детаљима о тачном месту и времену одржавања регионалних радионица), биће упућен накнадно, од стране СКГО и Програма.

За све додатне информације и образложења у вези са подношењем пријава и/или учешћа на информативним радионицама можете контактирати:

Програм – Одговорне локалне финансије и укључивање грађана

Представништво Helvetas Swiss Intercooperation, SRB

Наташа Чорбић – Виши експерт за добро управљање и координацију политика

Бранислав Милић – Виши саветник за добро управљање, Заменик вође тима

Телефон: 011/ 3341 218

и-мејл: natasa.corbic@helvetas.org и branislav.milic@helvetas.org

 

Преузмите документацију:

Упутство за пријаву МЕД 3

Пријавни упитник МЕД 3

Позив за пријаву МЕД 3

Критеријуми за одабир 20 ЈЛС за сарадњу у области укључивања грађана МЕД  3

SWOT анализа МЕД 3

 Skip to content