Позив за учешће у јавној расправи о нацртима закона о изменама и допунама закона о државним службеницима и закона о платама државних службеника и намештеника

Министарство државне управе и локалне самоуправе позива све грађане, као и стручну јавност да се упознају са текстом Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника (у даљем тексту: Нацрти закона) и да дају предлоге, сугестије и коментаре.

Јавна расправа спроводи се у периоду од 5. јула до 24. јула 2018. године.

Предлози, сугестије, иницијативе и коментари достављају се Министарству државне управе и локалне самоуправе, на обрасцу који се може преузети уз текст Нацрта закона, путем електронске поште на адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rsили поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрту закона о платама државних службеника и намештеника представиће се на Округлом столу под називом „Представљање и дискусија о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима и Нацрта закона о платама државних службеника и намештеника”, који ће се у организацији Министарства државне управе и локалне самоуправе одржати 13. јула 2018. године у Београду, са почетком у 10.00 часова, у хотелу „Зира“, сала „Миконос“.

По окончању јавне расправе Министарство државне управе и локалне самоуправе ће анализирати све примедбе, предлоге и сугестије учесника у јавној расправи и на основу тога сачинити извештај о спроведеној јавној расправи и у року од 15 дана од дана окончања јавне расправе исти објавити на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и порталу е-управа.

Детаље позива и пратећа документа погледајте испод.Skip to content