Poziv za učešće u javnoj raspravi o nacrtima zakona o izmenama i dopunama zakona o državnim službenicima i zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Nacrti zakona) i da daju predloge, sugestije i komentare.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 5. jula do 24. jula 2018. godine.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst Nacrta zakona, putem elektronske pošte na adresu: ljudskiresursi@mduls.gov.rsili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Tekst Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrtu zakona o platama državnih službenika i nameštenika predstaviće se na Okruglom stolu pod nazivom „Predstavljanje i diskusija o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i Nacrta zakona o platama državnih službenika i nameštenika”, koji će se u organizaciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave održati 13. jula 2018. godine u Beogradu, sa početkom u 10.00 časova, u hotelu „Zira“, sala „Mikonos“.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i portalu e-uprava.

Detalje poziva i prateća dokumenta pogledajte ispod.