ПРИРУЧНИК ЗА ПРИПРЕМУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА ОБУКЕ У ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА – НОВИ АЛАТ ЗА ПОДРШКУ РАЗВОЈУ, ДОНОШЕЊУ И СПРОВОЂЕЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ

Стратегија реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године, као једну од посебно важних области за успешност укупних реформских процеса, издваја функционалан и иновативан систем стручног усавршавања у јавној управи и континуиран процес изградње административних капацитета, односно унапређење знања, вештина и способности запослених у јавној управи.

Новодонети стратешки оквир има за циљ да овај процес учини функционалним и одрживим, али и да допринесе даљем континуираном развоју иновативног система стручног усавршавања и његовом прилагођавању потребама оних којима је намењен.

У том процесу ће у наредном периоду бити потребно нарочиту пажњу посветити посебном стручном усавршавању државних службеника, јер су њихова знања и вештине, односно способности, не само у темама које су опште и заједничке за све, већ и у посебним, које су одраз специфичних потреба из надлежности државних органа, односно државних службеника на појединим радним местима или врсти послова, од пресудног значаја за успех процеса у свим планираним областима реформе јавне управе.

Будући да су припрема и развој програма обуке применом успостављеног система квалитета комплексан процес, посебно је важно да у њему сви актери учествују применом јединствених критеријума, мерила и стандарда, у складу са прописима.

У жељи да подржимо овај процес, а пре свега државне органе, припремили смо Приручник за припрему посебних програма обуке у државним органима, који даје детаљан приказ свих сегмената и фаза у развоју и припреми, али и доношењу и спровођењу посебних програма обуке за државне службенике, уз неизоставно неопходне и корисне за уједначавање праксе у раду државних органа, моделе аката и образаца за спровођење поступака описаних у овом приручнику.

Приручник је припремљен и публикован уз подршку пројекта Немачке организације за међународну сарадњу у Србији (ГИЗ) „Подршка реформи јавне управе у Србији у процесу приступања Европској унији“.Skip to content