Следеће недеље завршне консултације о уредби о финансирању програма од јавног интереса која реализују удружења

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Канцеларијом за сарадњу са цивилним друштвом Владе Републике Србије и Грађанским иницијативама организује 14. децембра 2017. године у Београду, у Кући људских права и демократије, (Улица Кнеза Милоша 4, са почетком у 11.00 часова) последњи консултативни састанак поводом представљања текста и финалних консултација о Предлогу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења.

Предлог Уредбе је припремила посебна Радна група ради унапређења законског оквира у овој области, a након јавних онлајн консултација које су одржане у претходна три месеца.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, Канцеларија за сарадњу са цивилним друштвом и Грађанске иницијативе позивају заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва да пријаве своје учешће у консултативном састанку поводом израде текста Предлога Уредбе.

Пријаву учешћа на скупу потребно је доставити најкасније до 12. децембра 2017. године на е-адресу: milica@gradjanske.org

Текст Предлога Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења биће достављени накнадно.

Напомена: Организатори нису у могућности да нaдoкнaде трoшкoвe прeвoзa прeдстaвницимa oргaнизaциja цивилнoг друштвa који нису из места у ком се скуп одржава.

Јавни позив за скуп
Програм рада
Предлог Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружењаSkip to content