Спремне Смернице за коришћење друштвених мрежа

Сведоци смо да се комуникација грађана и привреде мења и постаје савременија, ефикаснија и транспарентнија. Из тог разлога су израђене смернице за све државне органе који би желели да се отворе према јавности, а не знају на који начин то да учине. Смернице за употребу друштвених мрежа у органима државне управе, аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе припремљене су са циљем да јавна управа у Србији почне да комуницира са јавношћу на брз, двосмеран и транспарентан начин.

Финалну верзију смерница за коришћење друштвених мрежа у јавној управи можете преузети ОВДЕ, а инфографик – сажетак смерница, можете преузети ОВДЕ.Skip to content