Водич за припрему и спровођење програма стручног усавршавања за запослене у јединицама локалне самоуправе – нови алат за подршку органима јединица локалне самоуправе

Област стручног усавршавања један је од приоритета коме Министарство државне управе и локалне самоуправе, у партнерству са Националном академијом за јавну управу, Саветом за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе и Сталном конференцијом градова и општина, али и свим јединицама локалне самоуправе, посвећује посебну пажњу.

У претходних неколико година, иновиран је и имплементиран нормативни оквир који је омогућио увођење најсавременијих принципа и стандарда у систем стручног усавршавања запослених у јавној управи.

Службеницима, али и њиховим руководиоцима у органима јединица локалне самоуправе стручно усавршавање је први пут постало доступно под истим условима као и осталим категоријама запослених у јавној управи, а прве анализе вредновања тог процеса указују да нови систем стручног усавршавања већ остварује своје реформске циљеве у изградњи и развоју личних и професионалних знања и вештина, односно способности запослених у јединицама локалне самоуправе.

У жељи да подржимо овај процес, а пре свега јединице локалне самоуправе, приредили смо Водич за припрему и спровођење програма стручног усавршавања за запослене у јединицама локалне самоуправе, који даје детаљан приказ свих сегмената и фаза у развоју, припреми, доношењу и спровођењу програма обуке, уз неопходне и корисне за уједначавање праксе у раду органа јединица локалне самоуправе, моделе аката и образаца за спровођење поступака описаних у оквиру Водича.

Овај водич припремљен је уз подршку Пројекта „Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи – Фаза 2“, који већ неколико година успешно реализују Министарство државне управе и локалне самоуправе, Савет Европе и Стална конференција градова и општина, уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.Skip to content