БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2019. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за националне мањине у 2019. години

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

ВРЕДНОСТ:  30.000.000 динара  

КОРИСНИК: Установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног чији се циљеви према статутарним одредбама остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина

ЦИЉ ПРОГРАМА: Савет за националне мањине утврдиће приоритетну област финансирања за 2019. годину

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМАЛиста одобрених пројеката

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА: Јавни конкурс за доделу средстава 

БУЏЕТ:  30.000.000 динара  

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: април-септембар 2019.Skip to content