БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМ ЗА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У 2020. ГОДИНИ

НАЗИВ ПРОГРАМА: Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе 2020

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

КОРИСНИК: Локалне самоуправе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Унапређење инфраструктуре и рада локалних самоуправа

БУЏЕТ:  520.000.000 динара (у складу са Законом о буџету за 2020. годину). У циљу отклањања штетних последица изазваних болешћу COVID-19 Уредбом Владе Србије буџет за пројекте је умањен и износи 260.000.000 динара

ЈАВНИ ПОЗИВИ: Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. годин и Јавни позив за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

ОДОБРЕНИ ПРОЈЕКТИ: Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе за 2020. годину,  Одлука о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. годиниИзмена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе, Измена Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2019. години

 

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јануар-децембар 2020.Skip to content