Подршка реформи јавне управе у Србији

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Подршка реформи јавне управе у Србији

ДОНАТОР: Немачка влада преко ГИЗ-а

ВРЕДНОСТ: 5 милиона евра

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство за европске интеграције

ПАРТНЕРИ: Служба за управљање кадровима, Републички секретаријат за јавне политике, Генерални секретаријат Владе, СКГО, Ужи преговарачки тим за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској унији

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Подршка спровођењу Закона о општем управном поступку, Израда Индекса добре управе на локалном нивоу у оквиру е-система за процену рада ЛС који има СКГО преко кога ће се мерити деловање ЛС у областима као што су: ефикасност рада управе, антикорупција, партиципација јавности у раду, одговорност, владавина права, антидискриминација и др; подршка за процену утицаја 3 закона, подршка за унапређе управљања људским ресурсима у државној управи, кроз припрему и спровођење оквира компетенција и примену инструмената за управљање људским ресурсима; подршка која има за циљ унапређење капацитета јавне управе ради успешног спровођења процеса приступања Републике Србије Европској унији.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јун 2016. – децембар 2019.Skip to content