УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА – 2021. ГОДИНА

НАЗИВ ПРОГРАМА: Подршка приликом успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА: Буџет МДУЛС

ВРЕДНОСТ:  40.000.000,00 динара (у складу са Законом о буџету за 2021. годину).

ЈАВНИ ПОЗИВ: Јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за подршку у успостављау јединственог управног места;  Захтев за доделу средстава

КОРИСНИК: Локалне самоуправе и градске општине

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Реформа јавне управе огледа се у напорима да се обезбеди што ефикасније пружање услуга грађанима. Јединствено управно место није ништа друго него један шалтер, једна канцеларија или е-портал путем којих се грађани обраћају управи када имају потребу да заврше неки посао и тако остваре неко своје право.

Основна идеја увођења јединственог управног места је да оно постане мост између грађана и управе, јединствена приступна тачака за комуникацију грађана са свим органима са којима би они иначе морали сами и директно да ступе у контакт да би оставрили неко своје право. Захваљујући јединственом управном месту, грађани ће моћи да на једном месту поднесу своје захтеве, добију све релевантне информације и да након брзе и ефикасне сарадње свих релевантних органа за конкретан поступак, а у комуникацији са само једним органом, односно службеником, добију и одговарајуће решење, потврду и слично.

ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ У ОКВИРУ ПРОГРАМАЛиста одобрених пројеката

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: фебруар – децембар 2021. годинеSkip to content