Стратегије

Програм развоја е-управе за период 2023-2025.

 

преузмите документ

Стратегијa реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године

 

преузмите документ

Акциони план за период од 2021. до 2025. године за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2030. године

 

преузмите документ

Програм развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године

„Службени гласник РС“ број 85/2020

преузмите документ

Акциони план за спровођење Програма развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2020. до 2022. године

„Службени гласник РС“ број 85/2020

преузмите документ

Реформа јавне управе Стратешки комуникациони оквир

 

преузмите документ

Стратегија развоја еУправе у Републици Србији до 2018. године

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Стратегија стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији

“Службени гласник РС“ бр. 56 од 29. јула 2011, 51 од 12. јуна 2013.

 

преузмите документ  преузмите документ

Стратегија стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији

“Службени гласник РС“ број 27 од 18. марта 2015.

 

преузмите документ преузмите документ

Акциони план за спровођење Стратегијe стручног усавршавања запослених у ЈЛС у Републици Србији за период 2015 -2016.

 

преузмите документ преузмите документ

Акциони план за спровођење Стратегије стручног усавршавања државних службеника за период 2013-2015. године

 

преузмите документ преузмите документ

Одлука о изменама Стратегије стручног усавршавања државних службеника у Републици Србији за период 2011-2013. године

 

преузмите документ преузмите документ

Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији, за период 2015.−2017.

 

преузмите документ

Aкциони план за спровођење иницијативе Партнерствo за отворену управу у Републици Србији за 2016. и 2017. годину

 

преузмите документ

Стратегијa за управљање ризицима у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

преузмите документ

Skip to content