Аналитички сервис јединица локалне самоуправе

За боље функционисање јединица локалне самоуправе (ЈЛС), али и за пружање транспарентнијих информација грађанима и привреди о њиховом раду, од децембра прошле године доступна је веб апликација Аналитички сервис ЈЛС. Она садржи све неопходне податке на нивоу јединица локалне самоправе који су лако доступни, ажурни и могу се претраживати по различитим критеријумима.

Реч је о сервису који омогућава ефикасније коришћење ресурса, доношење будућих планова развоја јединица локалне самоуправе на основу објективних чињеница и утврђеног стања, али даје и допринос бољој припреми буџета.

Апликација је доступна на следећем линку https://rsjp.gov.rs/jls-baza



Skip to content