еПАПИР

Поједностављивање административних поступака и регулативе вишегодишњи је приоритет када је реч о унапређењу пословног окружења у Републици Србији. Било је неопходно спровести “гиљотину” поступака и прописа који непотребно оптерећују пословање привредних субјеката, како би се обезбедило сигурније, транспарентније и предвидљивије пословно окружење.

Резултат свих тих напора је еПапир, који је допринео и смањењу удела укупних трошкова за привреду. Истражите еПапирSkip to content