Kреирање јавних политика у Србији

Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) је посебна организација Владе Републике Србије која пружа стручну подршку Влади и органима државне управе у процесу планирања, развоја, доношења и координације јавних политика и спровођења регулаторне реформе.

РСЈП чини тим од око 45 запослених, разврстаних у три функције:

  1. подршка планирању и координацији јавних политика,
  2. подршка развоју и економским анализама јавних политика и
  3. контрола квалитета јавних политика и анализи ефеката закона у току њихове припреме.

РСЈП је основан у априлу 2014. године као део реформе јавне управе. Надлежности секретаријата регулисане су Законом о министарствима и Пословником Владе.

Основна мисија Секретаријата је обезбедити квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије.Skip to content