Реформа управног поступка

Једна од првих активности које су дале снажан замајац промени рада администрације било је усвајање новог Закона о општем управном поступку 29. фебруара 2016. године. Разлог промена овог кључног закона за рад службеника био је јасан: „Један од основних циљева Владе Републике Србије јесте успостављање модерне, уређене, ефикасне и делотворне државе. Закон о општем управном поступку јесте снажан механизам дуго очекиване спроводиве политике трансформације јавне управе у сервис грађана и привреде“.

 

ЗУП

Закон о општем управном поступку, познат као ЗУП, сматра се кључним за обезбеђивање ефикаснијих и квалитетних услуга према грађанима и истовремено важан за допринос унапређења правне сигурности и побољшања привредног амбијента.

Суштински, Закон је донео кључну промену која се односи на обавезу службеника да размењују податке и документа из службених евиденција између себе, на било који начин.

 

еЗУП

 

С обзиром на то да је дигитализација важан сегмент реформе, Влада Републике Србије обезбедила је и механизам за електронску размену података – платформу еЗУП. Информациони систем еЗУП је софистициран алат за електронску размену података свих органа јавне управе, што је велики корак у аутоматизовању административних поступака и значајан искорак ка увођењу модерне електронске управе у Србији. На овај начин држава се окреће ка грађанима кроз бржи и ефикаснији рад органа управе, како на централном, тако и на локалном нивоу.

Данас еЗУП повезује 18 база података осам великих институција у Србији: матичне књиге нашег Министарства, базе МУП-а, Пореске управе, Фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Централног регистра обавезног социјалног осигурања, Републичког геодетског завода и Министарства правде.Skip to content