Бенмансур: Е-обуке део стручног усавршавања запослених у локалним самоуправама за 2019

Нова онлајн обука за стручно усавршавање представљена је данас службеницима локалних самоуправа. Реч је обуци која за циљ има унапређење знања и вештина службеника за управљање људским ресурсима, упознавање са свим потребним корацима у циклусу стручног усавршавања, као и оспособљавање за правилну примену прописа којима се уређују питања у вези са стручним усавршавањем.

Помоћница министра за стручно усавршавање Јасмина Бенмансур рекла је да држава тежи да спроведе суштинске реформе свих сегмената јавне управе како би унапредила и олакшала остваривање права грађана и привреде и достигла стандард добре управе.

„За успешност свих ових процеса кључни фактор заправо људски ресурси – кадрови запослени у сваком делу јавне управе и свим нивоима власти који имају капацитет и неопходне компетенције да могу да буду носиоци, али што је још важније и покретачи промена и њиховог имплементирања у систем“ , нагалснила је помоћница.

Она је подсетила да се на стварању система стручног усавршавања у последњих пар година доста радило и у погледу законодавних активности, али и на оснивању Националне академије за јавну управу и на утврђивању програма стручног усавршавања. „Наш циљ је био да стручно усавршавање буде доступно свим службенима, што смо и омогућили и до сада је обуке у Националној академији прошло  више од 7300 полазника. Полако се крећемо ка овогодишњем циљу да академија обучи до 9000 наших колега и колегиница. Том броју сигурно ће допринети и ова обука“ рекла је она.

Онлајн обука за стручно део је Секторског програма континуираног стручног усавршавања запослених локалним самоуправама за 2019. годину, и његово спровођење у целини је подржао Пројекат Управљање људским ресурсима у локалној самоуправи Фаза 2, који Министарствао и Стална конференција градова, реализујуе уз финансијску подршку Европске уније и Савета Европе.Skip to content