Делегација Асоцијације немачких градова Северна Рајна-Вестфалија и Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе о стручном усавршавању на локалном нивоу

Делегација Асоцијације немачких градова Северна Рајна-Вестфалија присуствовала је данас тематској седници Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе посвећеној стручном усавршавању запослених на локалном нивоу власти.

Председник Савета Иван Бошњак, представио је место и улогу Савета у систему стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, нагласивши да је Савет, од свог оснивања децембра 2016. године, активно учествовао у свим реформским процесима који су у овој области уследили након доношења Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.

„Кадровски капацитети у јавној управи су кључ свих реформи и зато је од изузетне важности да сви запослени у њој имају исти квалитет стручног усавршавања и приступ том праву, како у систему државне управе, тако и у систему локалне самоуправе, јер до пре две године код нас то није био случај“, рекао је Бошњак, који је и државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Истакао је да у раду Савета учествују именовани представници свих релевантних субјеката који у мандату имају послове који се односе на област стручног усавршавања и да су у том погледу обезбедили квалитет који се одражава и на резултате које је Савет до сада постигао.

Надлежности Савета и остварене резултате представио је члан Савета, Милош Петровић. „Послови Савета су бројни, а као најзначајније посебно бих навео праћење ефеката примене закона у области стручног усавршавања и предлагање могућих унапређења,  сарадњу са Националном академијом за јавну управу, јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама ради сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем и учествовање у развоју утврђивања потреба за стручним усавршавањем и припреми одређених програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе“, нагласио је Петровић.

Представнице Асоцијације немачких градова Саверна Рајна-Вестфалија Јута Трост и Катрин Крумбах изразиле су велико задовољство приликом да се ближе упознају са радом Савета, посебно имајући у виду да је половина чланова Савета именована на предлог Сталне конференције градова и општина. Такође, интересовање су показале за начин на који се у Републици Србији усмерава развој ове области, јединствене стандарде који се успостављају у области стручног усавршавања у целој јавној управи, али и за конкретна питања као што су менторинг програми оспособљавања приправника, акредитација реализатора програма стручног усавршавања, савремени методи спровођења програма обуке – попут коучинга, буџетирање програма обуке и слично.

Истовремено, чланови Савета имали су прилику да са представницама Асоцијације размене искуства и упознају се са начином на који је стручно усавршавање организовано у  јединицама локалне самоуправе Северне Рајне-Вестфалије, посебно града Бона, који за своје запослене на годишњем нивоу спроведе и до 500 обука.

Асоцијација немачких градова Северна Рајна-Вестфалија је део Асоцијације немачких градова, са седиштем у Келну, а ова посета организована је у оквиру програма „Подршка реформи јавне управе у Србији“, који Министарство државне управе и локалне самоуправе реализује у сарадњи са Немачком организацијом за међународну сарадњу ГИЗ Србија.Skip to content