Delegacija Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija i Savet za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave o stručnom usavršavanju na lokalnom nivou

Delegacija Asocijacije nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija prisustvovala je danas tematskoj sednici Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave posvećenoj stručnom usavršavanju zaposlenih na lokalnom nivou vlasti.

Predsednik Saveta Ivan Bošnjak, predstavio je mesto i ulogu Saveta u sistemu stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji, naglasivši da je Savet, od svog osnivanja decembra 2016. godine, aktivno učestvovao u svim reformskim procesima koji su u ovoj oblasti usledili nakon donošenja Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

„Kadrovski kapaciteti u javnoj upravi su ključ svih reformi i zato je od izuzetne važnosti da svi zaposleni u njoj imaju isti kvalitet stručnog usavršavanja i pristup tom pravu, kako u sistemu državne uprave, tako i u sistemu lokalne samouprave, jer do pre dve godine kod nas to nije bio slučaj“, rekao je Bošnjak, koji je i državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Istakao je da u radu Saveta učestvuju imenovani predstavnici svih relevantnih subjekata koji u mandatu imaju poslove koji se odnose na oblast stručnog usavršavanja i da su u tom pogledu obezbedili kvalitet koji se odražava i na rezultate koje je Savet do sada postigao.

Nadležnosti Saveta i ostvarene rezultate predstavio je član Saveta, Miloš Petrović. „Poslovi Saveta su brojni, a kao najznačajnije posebno bih naveo praćenje efekata primene zakona u oblasti stručnog usavršavanja i predlaganje mogućih unapređenja,  saradnju sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, jedinicama lokalne samouprave i njihovim asocijacijama radi sagledavanja njihovih potreba za stručnim usavršavanjem i učestvovanje u razvoju utvrđivanja potreba za stručnim usavršavanjem i pripremi određenih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave“, naglasio je Petrović.

Predstavnice Asocijacije nemačkih gradova Saverna Rajna-Vestfalija Juta Trost i Katrin Krumbah izrazile su veliko zadovoljstvo prilikom da se bliže upoznaju sa radom Saveta, posebno imajući u vidu da je polovina članova Saveta imenovana na predlog Stalne konferencije gradova i opština. Takođe, interesovanje su pokazale za način na koji se u Republici Srbiji usmerava razvoj ove oblasti, jedinstvene standarde koji se uspostavljaju u oblasti stručnog usavršavanja u celoj javnoj upravi, ali i za konkretna pitanja kao što su mentoring programi osposobljavanja pripravnika, akreditacija realizatora programa stručnog usavršavanja, savremeni metodi sprovođenja programa obuke – poput koučinga, budžetiranje programa obuke i slično.

Istovremeno, članovi Saveta imali su priliku da sa predstavnicama Asocijacije razmene iskustva i upoznaju se sa načinom na koji je stručno usavršavanje organizovano u  jedinicama lokalne samouprave Severne Rajne-Vestfalije, posebno grada Bona, koji za svoje zaposlene na godišnjem nivou sprovede i do 500 obuka.

Asocijacija nemačkih gradova Severna Rajna-Vestfalija je deo Asocijacije nemačkih gradova, sa sedištem u Kelnu, a ova poseta organizovana je u okviru programa „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, koji Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave realizuje u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ Srbija.