Демонстрација рада система еЗУП-а на факултету организационих наука

Представницима Министарства државне управе и локалне самоуправе и министру просвете, науке и технолошког развоја, Младену Шарчевићу и декану Факултета организационих наука, Милији Сукновићу, данас је у просторијама факултета демонстриран поступак „Упис на факултет“, где су се присутни уверили на који начин у овој институцији протиче имплементација новог информационог система еЗУП, као и пуна примена Закона о општем управном поступку.

Уз општинске и градске управе, шалтере полицијских станица, фонда ПИО, Националне службе за запошљавање, Републичког геодетског завода, Пореске управе и центре за социјални рад, данас се у овај систем укључио и ФОН. У наредној фази следи укључивање и осталих институција високог образовања, средњих и основних школа и вртића, који ће електронски приступати подацима из матичне књиге рођених, како би се студентима и ученицима олакшала процедура уписа.

За упис на факултет будући студенти неће морати више физички да доносе Извод из матичне књиге рођених, већ ће службеници прибављати све потребне податке по службеној дужности електронским путем, приступањем апликацији еЗУП. На тај начин, службеници своје услуге извршавају ефикасније и за много краће време. Конкретно, у случају ФОН-а, број кандидата који годишње конкурише за упис је око 2.000, па је и уштеда од око 2.000 извода мање. Према подацима из Министарства просвете, науке и технолошког развоја најмање 370 хиљада грађана је вадило изводе због уписа. Имајући у виду да само папир за један извод кошта око 60 динара, остварена уштеда је око 22.200.000 динара.

Будући да су међу највећим корисницима управо образовне установе које сваке године прикупљају огроман број извода приликом уписа, огромне уштеде ће бити остварене када све образовне институције почну да користе еЗУП.

Важно је рећи да се водило рачуна и о заштити података о личности. За сваки упит службеник мора имати сагласност грађанина, која се изјављује приликом подношења захтева. Сви упити се бележе у систему, тако да у сваком тренутку постоји могућност да се провери законитост сваког упита. Очекујемо да ће се и други велики корисници ускоро укључити у овај систем, креиран за целу јавну управу како би ефикасно примењивали принцип размене података по службеној дужности и омогућили грађанима велике уштеде у времену и новцу.Skip to content