Demonstracija rada sistema eZUP-a na fakultetu organizacionih nauka

Predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i ministru prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Mladenu Šarčeviću i dekanu Fakulteta organizacionih nauka, Miliji Suknoviću, danas je u prostorijama fakulteta demonstriran postupak „Upis na fakultet“, gde su se prisutni uverili na koji način u ovoj instituciji protiče implementacija novog informacionog sistema eZUP, kao i puna primena Zakona o opštem upravnom postupku.

Uz opštinske i gradske uprave, šaltere policijskih stanica, fonda PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje, Republičkog geodetskog zavoda, Poreske uprave i centre za socijalni rad, danas se u ovaj sistem uključio i FON. U narednoj fazi sledi uključivanje i ostalih institucija visokog obrazovanja, srednjih i osnovnih škola i vrtića, koji će elektronski pristupati podacima iz matične knjige rođenih, kako bi se studentima i učenicima olakšala procedura upisa.

Za upis na fakultet budući studenti neće morati više fizički da donose Izvod iz matične knjige rođenih, već će službenici pribavljati sve potrebne podatke po službenoj dužnosti elektronskim putem, pristupanjem aplikaciji eZUP. Na taj način, službenici svoje usluge izvršavaju efikasnije i za mnogo kraće vreme. Konkretno, u slučaju FON-a, broj kandidata koji godišnje konkuriše za upis je oko 2.000, pa je i ušteda od oko 2.000 izvoda manje. Prema podacima iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja najmanje 370 hiljada građana je vadilo izvode zbog upisa. Imajući u vidu da samo papir za jedan izvod košta oko 60 dinara, ostvarena ušteda je oko 22.200.000 dinara.

Budući da su među najvećim korisnicima upravo obrazovne ustanove koje svake godine prikupljaju ogroman broj izvoda prilikom upisa, ogromne uštede će biti ostvarene kada sve obrazovne institucije počnu da koriste eZUP.

Važno je reći da se vodilo računa i o zaštiti podataka o ličnosti. Za svaki upit službenik mora imati saglasnost građanina, koja se izjavljuje prilikom podnošenja zahteva. Svi upiti se beleže u sistemu, tako da u svakom trenutku postoji mogućnost da se proveri zakonitost svakog upita. Očekujemo da će se i drugi veliki korisnici uskoro uključiti u ovaj sistem, kreiran za celu javnu upravu kako bi efikasno primenjivali princip razmene podataka po službenoj dužnosti i omogućili građanima velike uštede u vremenu i novcu.