НАЈУ потписала први међународни споразум о сарадњи дигиталним сертификатом

Национална академија за јавну управу Републике Србије и Национални центар за јавну управу и локалну самоуправу (EKKDA) Грчке потписале су Меморандум о сарадњи коришћењем елетронских сертификата. Ово је први пут у Србији да се међународни споразум потписао на тај начин. Потписивањем електронским путем значајно се олакшава процес закључивања међународних споразума и смањују трошкови. Представници земаља потписница сада неће морати да путују како би физички били присутни, већ ће бити довољно електронско стављање потписа.

„Дигитализација је кључна за реформу јавне управе. Веома сам поносан што је Национална академија за јавну управу прва инстутуција у Србији која је електронским сертификатом потписала један међународни Меморандум о сарадњи. Сврха овог споразума је унапређење односа између НАЈУ и EKKDA и успостављање оквира за одрживу и динамичну сарадњу у области стручног усавршавања у јавној управи, у складу са националним прописима Србије и Грчке – изјавио је Дражен Маравић, в.д.директора Националне академије за јавну управу.

Сарадња ће се одвијати у циљу размене информација и добре праксе у вези са унапређењем рада и стручних капацитета јавне управе, припремом, спровођењем и вредновањем програма стручног усавршавања и вођењем одговарајуће документационо информационе базе; спровођења заједничких програма стручног усавршавања; јачања организационих и стручних капацитета. НАЈУ и EKKDA ће реализовату заједничке пројекте, конференције, семинаре, округле столове и радионице у Србији и Грчкој, као и наизменичне студијске посете и размену запослених.

Националнa академијa за јавну управу je цeнтрaлнa институциjе систeмa стручнoг усaвршaвaњa у jaвнoj упрaви Рeпубликe Србиje – сa стaтусoм jaвнo признaтoг oргaнизaтoрa aктивнoсти нeфoрмaлнoг oбрaзoвaњa oдрaслих, над чијим радом надзор врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.Skip to content