NAJU potpisala prvi međunarodni sporazum o saradnji digitalnim sertifikatom

Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije i Nacionalni centar za javnu upravu i lokalnu samoupravu (EKKDA) Grčke potpisale su Memorandum o saradnji korišćenjem eletronskih sertifikata. Ovo je prvi put u Srbiji da se međunarodni sporazum potpisao na taj način. Potpisivanjem elektronskim putem značajno se olakšava proces zaključivanja međunarodnih sporazuma i smanjuju troškovi. Predstavnici zemalja potpisnica sada neće morati da putuju kako bi fizički bili prisutni, već će biti dovoljno elektronsko stavljanje potpisa.

„Digitalizacija je ključna za reformu javne uprave. Veoma sam ponosan što je Nacionalna akademija za javnu upravu prva instutucija u Srbiji koja je elektronskim sertifikatom potpisala jedan međunarodni Memorandum o saradnji. Svrha ovog sporazuma je unapređenje odnosa između NAJU i EKKDA i uspostavljanje okvira za održivu i dinamičnu saradnju u oblasti stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u skladu sa nacionalnim propisima Srbije i Grčke – izjavio je Dražen Maravić, v.d.direktora Nacionalne akademije za javnu upravu.

Saradnja će se odvijati u cilju razmene informacija i dobre prakse u vezi sa unapređenjem rada i stručnih kapaciteta javne uprave, pripremom, sprovođenjem i vrednovanjem programa stručnog usavršavanja i vođenjem odgovarajuće dokumentaciono informacione baze; sprovođenja zajedničkih programa stručnog usavršavanja; jačanja organizacionih i stručnih kapaciteta. NAJU i EKKDA će realizovatu zajedničke projekte, konferencije, seminare, okrugle stolove i radionice u Srbiji i Grčkoj, kao i naizmenične studijske posete i razmenu zaposlenih.

Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucije sistema stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije – sa statusom javno priznatog organizatora aktivnosti neformalnog obrazovanja odraslih, nad čijim radom nadzor vrši Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.