НАСТАВАК ОБУКА ЗА АЖУРИРАЊЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

У циљу јачања демократских капацитета и унапређења бирачког списка, посебно кад је реч о тачности и ажурности података у Јединственом бирачком списку, Министарство државне управе и локалне самоуправе је, након прве уводне обуке, наставило са практичним обукама за референте који раде у апликацији у којој се води ова евиденција.

Обуке за референте за ажурирање ЈБС

Помоћница министра Марина Дражић истакла је да је веома значајно да референти који раде на пословима ажурирања Јединственог бирачког списка унапреде своја знања за рад у апликацији, као и да размене искуства у вођењу ове евиденције и укажу на изазове са којима се сусрећу на терену.

Обуке за референте који раде у апликаији Јединственог бирачког списка спроводе се у складу са закључцима Владе Србије и Радне групе за сарадњу са Организацијом за европску безбедност и сарадњу и Канцеларијом за демократске институције и људска права, којима се додатно унапређује изборни процес у земљи.

 Skip to content