NASTAVAK OBUKA ZA AŽURIRANJE JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA

U cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka u Jedinstvenom biračkom spisku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je, nakon prve uvodne obuke, nastavilo sa praktičnim obukama za referente koji rade u aplikaciji u kojoj se vodi ova evidencija.

Obuke za referente za ažuriranje JBS

Pomoćnica ministra Marina Dražić istakla je da je veoma značajno da referenti koji rade na poslovima ažuriranja Jedinstvenog biračkog spiska unaprede svoja znanja za rad u aplikaciji, kao i da razmene iskustva u vođenju ove evidencije i ukažu na izazove sa kojima se susreću na terenu.

Obuke za referente koji rade u aplikaiji Jedinstvenog biračkog spiska sprovode se u skladu sa zaključcima Vlade Srbije i Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji.