Обрадовић: Предлог закона о референдуму и народној иницијативи омогућиће грађанима да ефикасно остварују своје право на учешће у вршењу власти

„На сам значај референдума и народне иницијативе,  као облицима непосредне демократије, најбоље указује сам Устав Републике Србије, у коме се каже да сувереност потиче од грађана који је врше референдумом, народном иницијативом или преко својих изабраних представника. Нов закон о референдуму и народној иницијативи, који се доноси после више од 20 година, омогућиће грађанима да ефикасније остварују своје право на учешће у вршењу власти“, поручила је Марија Обрадовић, министарка државне управе и локалне самоуправе на почетку начелне расправе о Предлогу закона о референдуму и народној иницијативи, која је почела данас у Народној скупштини.

Обрадовић је подсетила да је важећи закон донет још давне 1994. године, уз минималне измене 1998. године, али су његови значајни недостаци имали за последицу да су се институти референдума и народне иницијативе ретко користили у пракси.

Она је указала и да је доношењем Устава и Уставног закона за његово спровођење 2006. године била утврђена обавеза да се сви закони, па и овај закон, ускладе са Уставом до 2009. године.

„Зашто до данас Закон о референдуму и народној иницијативи није усклађен са Уставом није питање за мене. Министарство на чијем сам челу је у претходних годину дана посвећено радило на коначној изради законског предлога који се данас налази пред Народном скупштином, како би предстојеће измене Устава у области правосуђа потврдили на референдуму, који ће се спровести по закону који је у потпуности усклађен са Уставом. Непримерено би било мењати Устав по закону који је у супротности са њим“, истакла је Обрадовић.

Говорећи о новинама које Предлог закона доноси, Обрадовић је навела, пре свега, усклађивање са чланом 203. Устава, који предвиђа да је за потврђивање Устава на референдуму потребно да за њега гласа већина изашлих бирача. Предлогом закона уређују се све врсте референдума које предвиђа Устав, као што су републички, покрајински и локални, на целој или на делу територије републике, покрајине или јединице локалне самоуправе, обавезни или факултативни, претходни и накнадни, као и уставотворни, законодавни или управни. Такође, референдум може бити и саветодавног карактера. Предлог закона уређује и рокове за одржавање референдума, и то најраније 45, а најкасније 60 дана од дана расписивања, навела је Обрадовић и додала да је посебна новина Предлога закона и могућност да скупштина утврди свој став о предмету референдума, када је расписан  на захтев бирача.

Обрадовић је посебно нагласила новине које нов закон доноси када је у питању народна иницијатива, јер се њиме укида рестриктивност у погледу начина прикупљања потписа. Она је навела да прикупљање потписа више неће морати да се пријављује Министарству унутрашњих послова, док се рок за прикупљање потписа са досадашњих седам продужава на 90 дана. Поред тога што се Предлогом закона предвиђа да потписи бирача који подржавају иницијативу треба да буду оверени код овлашћених оверивача, за шта се плаћа накнада од 40 динара, омогућава се да се потписи прикупљају и електронским путем, што неће бити подложно овери и плаћању накнаде за ту оверу. То ће, како је истакла Обрадовић, бити уређено уредбом Владе у року од шест месеци од доношења закона.

Она је, закључујући излагање, подсетила и на новине у погледу уређивања и дефинисања процедуре референдумске кампање и њеног финансирања. Такође, Обрадовић је истакла и изузетну сарадњу Министарства државне управе и локалне самоуправе са Венецијанском комисијом, чија је мишљења, коментаре и препоруке уважило приликом израде овог предлога закона.

„Мислим да смо успели да припремимо Предлог закона по Венецијанским принципима добре праксе у области референдума, да смо отклонили недостатке који су спречавали грађане да више користе своје право на референдум и народну иницијативу и да ће све ово бити препознато као корак напред у ефикасном остваривању права грађана на учешће у вршењу власти путем референдума и народне иницијативе. Одавно нисмо имали бољи закон којим се можемо похвалити, што је посебно значајно, јер уређује два важна механизма за остваривање суверенитета грађана путем непосредне демократије“, закључила је Обрадовић.

Она је позвала народне посланике да, у Дану за гласање, усвоје Предлог закона о референдуму и народној иницијативи и тиме омогуће да предстојеће измене Устава у области правосуђа буду потврђене на референдуму, који ће се спровести по закону усклађеним са Уставом.

Фото и видео галерија

Видео покривалица – извор ТанјугSkip to content