Од августа веће плате инспекторима на локaлу и у покрајини, ускоро и за републичке

Влада Србије је, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, на последњој седници усвојила Уредбу којом се омогућава корекција коефицијената за рад на терену за инспекторе локалних и покрајинских инспекција, што ће омогућити повећање плата и до 20 одсто. Увећање коефицијента по основу ове уредбе вршиће се у оквиру расположих средстава које локалне самоуправе и аутономне покрајине издвајају за плате, накнаде трошкова и друга примања за 2018. годину и наредне две буџетске године.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић рекао је да овом одлуком Влада Србије жели да поправи положај инспектора на локалу, док је исто повећање за теренски рад републичких инспектора планирано изменама Законом о платама државних службеника и намештеника, на којима Минстарство државне управе и локалне самоуправе тренутно ради.

Ружић је рекао да је ово само почетак када је побољшање положаја и услова рада инспектора у питању и додао да се ради на анализи материјалних и кадровских капацитета свих 40 различитих инспекцијских служби, јер поред зарада инспекцијске службе биле су и највише погођене ранијим рационализацијама броја запослених у јавној управи.„Капацитети и мотивација инспектора су веома битни јер реформа инспекцијског надзора пред њих поставља нове задатке који се огледају и у превентивној функцији коју сада имају. Анализа ће показати који је то потребан број инспектора, а потом ћемо утврдити план трогошњег запошљавања нових инспектора и континуираног опремања непоходном опремом“, рекао је министар.Skip to content