Od avgusta veće plate inspektorima na lokalu i u pokrajini, uskoro i za republičke

Vlada Srbije je, na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, na poslednjoj sednici usvojila Uredbu kojom se omogućava korekcija koeficijenata za rad na terenu za inspektore lokalnih i pokrajinskih inspekcija, što će omogućiti povećanje plata i do 20 odsto. Uvećanje koeficijenta po osnovu ove uredbe vršiće se u okviru raspoložih sredstava koje lokalne samouprave i autonomne pokrajine izdvajaju za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić rekao je da ovom odlukom Vlada Srbije želi da popravi položaj inspektora na lokalu, dok je isto povećanje za terenski rad republičkih inspektora planirano izmenama Zakonom o platama državnih službenika i nameštenika, na kojima Minstarstvo državne uprave i lokalne samouprave trenutno radi.

Ružić je rekao da je ovo samo početak kada je poboljšanje položaja i uslova rada inspektora u pitanju i dodao da se radi na analizi materijalnih i kadrovskih kapaciteta svih 40 različitih inspekcijskih službi, jer pored zarada inspekcijske službe bile su i najviše pogođene ranijim racionalizacijama broja zaposlenih u javnoj upravi.„Kapaciteti i motivacija inspektora su veoma bitni jer reforma inspekcijskog nadzora pred njih postavlja nove zadatke koji se ogledaju i u preventivnoj funkciji koju sada imaju. Analiza će pokazati koji je to potreban broj inspektora, a potom ćemo utvrditi plan trogošnjeg zapošljavanja novih inspektora i kontinuiranog opremanja nepohodnom opremom“, rekao je ministar.