Ружић и Влајков: Нови прописи донели добре афирмативне мере за мањине

Министар државне управе и локалне самоуправе разговарао је данас са амбасадором Републике Бугарске Радком Влајковим о условима за остваривање права бугарске националне мањине у Србији и примени афирмативних мера које су донели нови прописи у овој области.

Министар Ружић је подсетио да је најновијим изменамa Закона о матичним књигама омогућено да се имена припадника свих националних мањина уписују у ову евиденцију на матерњем писму националне мањине.

Министарство је такође решило и лингвистички проблем који се у примени закона појавио када је у питању уписивање имена припадница бугарске националне мањине у матичне евиденције, што је као проблем раније истакнут на састанку бугарског амбасадора и председника Републике Србије Александра Вучића.

„Свим локалним самоуправама у Србији смо послали инструкцију како да поступају у овим случајевима, јер нама је важно да се закони примењују и да наше мањине остварују сва своја права“, рекао је министар. Поступићемо на исти начин и у погледу топографских написа на језицима мањина, али и других мера, рекао је министар.

Амбасадор Влајков је као веома добар оценио законодавни оквир за остваривање права мањина и сарадњу са Министарством оценио као одличну. Такође је као значајну оценио подршку коју су за информисање на језицима националних мањина добила удружења ове мањине из Фонда за националне мањине.Skip to content