РУЖИЋ С ММФ-ОМ: ФОКУС НА ПЛАНИРАЊУ КАДРОВА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић разговарао је данас са делегацијом Међународног монетарног фонда, коју предводи Јан Кејс Мартејн, понајвише о напретку у управљању људским ресурсима.

Ружић је објаснио да Влада Србије прати број запослених у органима државне управе кроз кадровски план органа државне управе који усваја Влада. „Сваке године у поступку припреме буџета органи припремају и кадровски план којим планирају број запослених на неодређено и одређено време и број нових приправника. Циљ је да Влада усвоји целовит кадровски план за све органе који ће одговорити на потребе и бити усаглашен са могућностима буџета“ рекао је Ружић.

Он је нагласио да исти механизам важи и за локалне самоуправе, које доносе кадровски план усаглашен са својим буџетима, али и да се сличан механизам предвиђа и за јавне службе – здравство, школство, социјалну заштиту, културу и спорт – где ће ресорна министарства сагледавати појединачне кадровске планове установа, утврђивати потребе и обједињени кадровски план достављати Влади Србије на усвајање.

Министар је најавио да ће у току следеће године бити припремљен Закон о платама државних службеника и намештеника и усвојени подзаконски акти за спровођење свих до сада усвојених закона чија је примена одложена, а као најзначајнији истакао Уредбу о коефицијентима за радна места из Каталога радних места. „У завршном смо делу разговора са ресорима о потребама да се постојећи Каталог иновира. Иза нас су разговори са синдикатима о висини коефицијената у новој Уредби, који су сада предмет анализа, након којих ће уследити нова серија разговора са социјалним партнерима о реформи плата“, рекао је Ружић и додао да се заједно са Министарством финансија ради на анализи ефеката тих коефицијената на могућу плату за свако радно месту у тренутку преласка на нови систем.Skip to content