RUŽIĆ S MMF-OM: FOKUS NA PLANIRANJU KADROVA

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić razgovarao je danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda, koju predvodi Jan Kejs Martejn, ponajviše o napretku u upravljanju ljudskim resursima.

Ružić je objasnio da Vlada Srbije prati broj zaposlenih u organima državne uprave kroz kadrovski plan organa državne uprave koji usvaja Vlada. „Svake godine u postupku pripreme budžeta organi pripremaju i kadrovski plan kojim planiraju broj zaposlenih na neodređeno i određeno vreme i broj novih pripravnika. Cilj je da Vlada usvoji celovit kadrovski plan za sve organe koji će odgovoriti na potrebe i biti usaglašen sa mogućnostima budžeta“ rekao je Ružić.

On je naglasio da isti mehanizam važi i za lokalne samouprave, koje donose kadrovski plan usaglašen sa svojim budžetima, ali i da se sličan mehanizam predviđa i za javne službe – zdravstvo, školstvo, socijalnu zaštitu, kulturu i sport – gde će resorna ministarstva sagledavati pojedinačne kadrovske planove ustanova, utvrđivati potrebe i objedinjeni kadrovski plan dostavljati Vladi Srbije na usvajanje.

Ministar je najavio da će u toku sledeće godine biti pripremljen Zakon o platama državnih službenika i nameštenika i usvojeni podzakonski akti za sprovođenje svih do sada usvojenih zakona čija je primena odložena, a kao najznačajniji istakao Uredbu o koeficijentima za radna mesta iz Kataloga radnih mesta. „U završnom smo delu razgovora sa resorima o potrebama da se postojeći Katalog inovira. Iza nas su razgovori sa sindikatima o visini koeficijenata u novoj Uredbi, koji su sada predmet analiza, nakon kojih će uslediti nova serija razgovora sa socijalnim partnerima o reformi plata“, rekao je Ružić i dodao da se zajedno sa Ministarstvom finansija radi na analizi efekata tih koeficijenata na moguću platu za svako radno mestu u trenutku prelaska na novi sistem.